Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NDR is het niet
toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of
berichtgevingen die verstrekt worden via ndr.nl op enigerlei wijze te
verspreiden.

Dislcaimer
De NDR besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van
alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De NDR
alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers
zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen
veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via
internet alsmede technische storingen.
Snel Zoeken


Draf   Ren    
ZOEK

Handicap Generaal