Aangepaste uitschrijving Breeders Crown koersen vanaf de K-jaargang
afbeelding
UITSCHRIJVING BREEDERS CROWN K-JAARGANG

Algemene voorwaarden:
De Breeders Crown koersen, vanaf de K-jaargang, zijn koersen voor alle paarden die in het Nederlandse Stamboek zijn opgenomen en voor buitenlands geregistreerde paarden (ongeacht hun nationaliteit) met een Nederlandse fokker.

Buitenlands gefokte paarden, door een Nederlandse Fokker, dienen hun paard(en) uiterlijk voor 1 februari waarin het paard één jaar is geworden (voor deze jaargang dus 2018), in te schrijven bij de Sportafdeling van de NDR.

Ook Buitenlands gefokte paarden krijgen in de Breeders Crown koersen fokpremie.Inschrijfgeld:
Eenjarige paarden:
Nederlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld 5 op 1 februari 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
2e inleggeld 10 op 1 juli 2018 (wordt betaald door de Fokkersvereniging)
De fokker/eigenaar van Nederlands geregistreerde paarden betalen dus niet mee aan de 1e en 2e inlegrondes.

Eenjarige paarden:
Buitenlands geregistreerde jaarlingen
1e inleggeld 25 op 1 februari 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)
2e inleggeld 50 op 1 juli 2018 (te betalen door de Nederlandse Fokker)

Inleggeld:
De navolgende inleggelden zijn verschuldigd door de eigenaar van het ingeschreven paard, tenzij hij of zijn gemachtigde voor de daarbij genoemde data schriftelijk aan de NDR te kennen geeft op handhaving van de inschrijving geen prijs te stellen. Dit is dan definitief en kan later niet worden teruggedraaid.

Indien de eigenaar een rekening courant verhouding heeft met de NDR wordt het inleggeld automatisch van de Rekening Courant afgeschreven. Indien de eigenaar geen rekening courant verhouding heeft dan dient de eigenaar zelf en op tijd het inleggeld te storten op de bankrekening van de NDR. Te late betaling kan leiden tot het verwijderen van het betreffende paard uit de inschrijving. Verdere informatie wordt via het OB van de NDR vermeld.

Beide Breeders Crown koersen
3e inleggeld 50 op 1 januari 2019
4e inleggeld 50 op 1 juli 2019

Driejarige paarden (Breeders Crown 2020):
5e inleggeld 50 op 1 januari 2020
6e inleggeld 50 op 1 maart 2020
7e inleggeld 50 op 1 mei 2020

Vier- t/m zevenjarige paarden (Breeders Crown 2021):
8e inleggeld 55 op 1 februari 2021
9e inleggeld 55 op 1 april 2021
10e inleggeld 55 op 1 februari 2022 (voor Breeders Crown 2022)
11e inleggeld 55 op 1 april 2022 (voor Breeders Crown 2022)
12e inleggeld 65 op 1 februari 2023 (voor Breeders Crown 2023)
13e inleggeld 65 op 1 februari 2024 (voor Breeders Crown 2024)

* Van het inleggeld van de eerste vier inlegronden van de Breeders Crown gaat 25% naar de koers voor driejarige hengsten en ruins, 25% naar de koers voor driejarige merries, 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige hengsten en ruins en 25% naar de koers voor vier- t/m zevenjarige merries.
BREEDERS CROWN KOERSEN VOOR
DRIEJARIGEN & VIER- T/M ZEVENJARIGE

BREEDERS CROWN HENGSTEN EN RUINS AFDELING
Draverij van meet voor hengsten en ruins die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.

Fokpremie:
20% fokpremie (ook Buitenlands gefokte paarden krijgen fokpremie)

Kwalificatie:
Er zullen maximaal 16 paarden kunnen starten.
Bij meer dan 16 paarden wordt deze afdeling gesplitst.
Startposities:
De plaatsing aan de start wordt door loting bepaald, met dien verstande dat de paarden met het hoogste werkelijke winsom in het eerste gelid zullen starten. Bij gelijke winsom beslist de snelste record tijd. In derde instantie beslist het lot.
Inleggeld:
160, op de datum van de vooraangifte.

Samenvoeging Hengsten en Ruins en Merrie-afdeling:
Indien het totaal aantal aangegeven paarden van de Hengsten/Ruins-afdeling en de Merrie-afdeling minder is dan 14 paarden, kan de NDR in samenwerking met de organiseerde baan besluiten om de afdelingen samen te voegen.BREEDERS CROWN MERRIE AFDELING
Draverij van meet voor merries die nog staan ingeschreven voor de Breeders Crown.
Afstand 2000 of 2100 m. Met autostart.
Startpositie, kwalificatie, samenvoeging en fokpremie:
Zoals vermeld onder Breeders Crown hengsten en ruins afdeling.
Inleggeld:
160, op de datum van de vooraangifte.TERUG
Snel Zoeken


Draf   Ren    
ZOEK

Handicap Generaal