Over ons


DE VERENIGING NEDERLANDSE DRAF- EN RENSPORT

De vereniging Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) bevindt zich in Den Haag. De NDR is, simpel gezegd, wat de KNVB is voor de voetbalsport. De NDR stelt de koersagenda op, bepaalt de spelregels en houdt toezicht op de naleving ervan. Een andere belangrijke taak is het bijhouden van het Draver- en Volbloedstamboek. Dit stamboek kunt u zien als het geboortenregister van de draf- en renpaarden. De NDR vervult daarmee in feite de functie van burgerlijke stand. Kort samengevat komt het er op neer dat sport, fokkerij, tuchtrechtspraak en financieel beheer bij de NDR onder één dak zijn samengebracht.

De vereniging van de NDR wordt gecontroleerd door een ledenraad. Om de eerder genoemde controlerende taken van NDR zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen beschikt de NDR over een aantal “instrumenten”. Zo zijn er bijvoorbeeld de draverij- en rencomités die toezicht houden op de naleving van de wedstrijdreglementen en op een sportief verloop van de koersen.
Wilt u meer weten over de NDR dan kunt de NDR vinden op internet onder het volgende adres: www.ndr.nl. Een bezoek is zeker de moeite waard! Ook kunt u natuurlijk bellen naar de NDR, op het volgende nummer: 070-3047120
Snel Zoeken


Draf   Ren    
ZOEK

Handicap Generaal